Niepaństwowa
Szkoła Muzyczna
I st. w Sokołowie Małopolskim

Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim prowadzi nieprzerwaną działalność od 1994 roku - początkowo jako placówka filialna, a od 1998 roku jako niezależna szkoła. Siedziba szkoły mieści się w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim, gdzie odbywają się wszystkie zajęcia lekcyjne. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest wpisana w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 185/7/1998. Więcej ...

Cykle kształcenia w NSM I st. w Sokołowie Małopolskim

CYKL SZEŚCIOLETNI

Zapraszamy kandydatów w wieku 7 - 10 lat na naukę gry na instrumentach muzycznych w cyklu sześcioletnim. Więcej ...

CYKL CZTEROLETNI

Zapraszamy kandydatów w wieku 9 - 16 lat na naukę gry na instrumentach muzycznych w cyklu czteroletnim. Więcej ...

 Z życia szkoły ...

Fotorelacja
z XXIII Sokołowskiego Konkursu Kultury Muzycznej

Fotorelacja z Koncertu Semestralnego NSM I i II st.
w Sokołowie Małopolskim

Polecamy