O naszej szkole

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim

Poznaj nas bliżej ...

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim prowadzi nieprzerwaną działalność od 1994 roku. Początkowo działała jako punkt filialny Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I st. w Rzeszowie, a od 1998 roku jako pełnoprawna palcówka z własną siedzibą. Siedziba szkoły mieści się w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim, gdzie odbywają się wszystkie zajęcia lekcyjne. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i jest wpisana w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 185/7/1998. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne i merytoryczne do pracy dydaktycznej. Wyposażenie szkoły gwarantuje komfort pracy dla uczniów i możliwość uzyskania wysokich wyników nauczania. Placówka dysponuje salami lekcyjnymi z niezbędnym wyposażeniem w pomoce naukowe i instrumenty muzyczne. Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Małopolskim jest szkołą dzienną, prowadzącą zajęcia w godzinach popołudniowych.

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim prowadzi pełny cykl kształcenia w oparciu o obowiązującą podstawę programową określoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla szkół muzycznych pierwszego stopnia. W szkole uczymy gry na fortepianie, gitarze, skrzypcach, akordeonie, flecie i klarnecie. Poza indywidualnymi zajęciami z instrumentu uczniowie uczestniczą w grupowych lekcjach rytmiki, kształcenia słuchu, audycji muzycznych i chóru. Wybrani uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach zespołów instrumentalnych. Absolwenci otrzymują świadectwa potwierdzające uzyskanie wiedzy i umiejętności umożliwiających podjęcie dalszej nauki w szkołach muzycznych II stopnia.

Przy NSM I st. w Sokołowie Małopolskim funkcjonuje oddział filialny Niepaństwowej Szkoły Muzycznej II st. w Leżajsku.

Szkoła działa w ramach Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych z siedzibą w Rzeszowie. Patronat nad działalnością szkoły pełni Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej w Sokołowie Małopolskim, a nadzór pedagogiczny nad szkołą prowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.