Dokumentacja szkoły

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim

Statut szkoły

Uprawnienia szkoły publicznej

Wpis do ewidencji szkół