Nauczyciele

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim

Kadra nauczycielska

Dyrekcja NSM I st. w Sokołowie Małopolskim: Grzegorz Wójcikiewicz, Anna Wójcikiewicz, Stanisław Jaworski

Zajęcia w Niepaństwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Sokołowie Małopolskim prowadzą:

Anna Wójcikiewicz – nauczyciel rytmiki, fortepianu, chóru i klawiszowych instrumentów elektronicznych. Pełni funkcję dyrektora Podkarpackiego Zespołu Niepaństwowych Szkół Muzycznych. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z uprawnieniami pedagogicznymi. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na Wydziale Wychowania Muzycznego. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – kierunek Chórmistrzostwo.

Grzegorz Wójcikiewicz – założyciel szkoły, dyrektor administracyjny. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej w Katowicach. Specjalista w zakresie gry na klarnecie i fortepianie. W zawodzie nauczyciela pracuje od 1989 roku. Jego uczniowie byli laureatami konkursów regionalnych i ogólnopolskich, zdobywając czołowe miejsca. Ponad 40 jego absolwentów podjęło naukę w szkołach muzycznych II st. lub na wyższych uczelniach artystycznych.

Stanisław Jaworski – nauczyciel akordeonu, dyrektor do spraw dydaktycznych w Niepaństwowej Szkole Muzycznej I st. w Sokołowie Małopolskim i Niepaństwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Leżajsku. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Wychowanie Muzyczne, Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale instrumentalnym – specjalność akordeon. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Grzegorz Winiarski – nauczyciel kształcenia słuchu i audycji muzycznych. Swoje doświadczenie nauczyciela zdobywał w szkołach muzycznych PZNSM, najdłużej w Niepaństwowej Szkole Muzycznej I st. w Sokołowie Małopolskim, gdzie pracuje do dziś. Ukończył Państwowe Liceum Muzyczne w Rzeszowie. Następnie studia wyższe magisterskie na Akademii Muzycznej w Krakowie – Wydział Edukacji Muzycznej, kierunek: Wychowanie Muzyczne.

Aleksandra Rytwińska – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadzi klasę skrzypiec w placówkach PZNSM w Sokołowie Małopolskim i Leżajsku. Jej podopieczni odnoszą sukcesy na konkursach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Inicjatorka Pruchnickich Konfrontacji Skrzypcowych.

Barbara Szydełko - skrzypaczka pracująca na codzień w Filharmonii Podkarpackiej. Ukończyła studia w zakresie gry na skrzypcach w Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym - specjalność Pedagogika Instrumentalna. Posiada wiele sukcesów pedagogicznych, jej uczniowie często koncertują i biorą udział w konkursach muzycznych.

Michalina Wierzbińska - absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie - filia Białystok. Ukończyła wydział instrumentalny w zakresie gry na flecie w sekcji pedagogiki instrumentalnej. Pracuje w szkołach muzycznych w regionie: PSM I st. w Łańcucie, NSM I i II st. w Leżajsku i NSM I st. w Sokołowie Małopolskim.

Krzysztof Przybyło – nauczyciel gitary w Niepaństwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Sokołowie Małopolskim i Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Strzyżowie. Studia magisterskie ukończył na Akademii Muzycznej w Łodzi.

Iwona Nowosadska – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadzi w NSM I st. w Sokołowie Małopolskim klasę fortepianu. Jest wieloletnim nauczycielem rzeszowskich i okolicznych szkół muzycznych. Jej uczniowie zdobywali laury na konkursach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.