Rozkład zajęć grupowych

Niepaństwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokołowie Małopolskim

Rozkład zajęć grupowych na rok szkolny 2023/2024

Rozkład zajęć grupowych NSM Sokołów 2023-2024

Rozkład zajęć indywidulanych należy uzgadniać bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym.